kasa-24.pl

ZARABIANIE ONLINE – Zwiększ z swoje zasięgi TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch,YouTube. Najniższe ceny w Polsce

Obligacje zmiennoprocentowe – czym są, wady i zalety.

Czym są obligacje zmiennoprocentowe?

Obligacje zmiennoprocentowe są instrumentami finansowymi, w których wysokość odsetek wypłacanych w poszczególnych okresach ustalana jest na podstawie zmieniającej się stopy procentowej. Innymi słowy, w przeciwieństwie do obligacji stałoprocentowych, w których wysokość odsetek jest ustalana na stałym poziomie przez cały okres trwania obligacji, w przypadku obligacji zmiennoprocentowych wysokość odsetek ulega zmianie wraz ze zmianami stóp procentowych.

Obligacje zmiennoprocentowe są emitowane przez różne podmioty, takie jak rządy, instytucje finansowe i korporacje. Emitentem obligacji zmiennoprocentowych może być również bank centralny, który na przykład wydaje obligacje w celu kontrolowania podaży pieniądza w gospodarce.

Obligacje - Edukacja Giełdowa

Korzyści z posiadania obligacji zmiennoprocentowych

Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy wybierają obligacje zmiennoprocentowe, jest fakt, że ich odsetki zmieniają się w zależności od ruchów stóp procentowych. W okresach, gdy stopy procentowe są wysokie, inwestorzy otrzymują wyższe odsetki, co może skutecznie zwiększyć ich zyski. W przypadku spadku stóp procentowych, odsetki obniżają się, ale inwestorzy nadal otrzymują zwroty z obligacji, a także zyskują na wartości rynkowej obligacji.

Obligacje zmiennoprocentowe są także uważane za bezpieczne instrumenty finansowe, ponieważ wykazują mniejszą wrażliwość na zmiany stóp procentowych niż akcje lub inne instrumenty rynku kapitałowego. Ponadto, w przypadku korporacyjnych obligacji zmiennoprocentowych, inwestorzy zyskują dodatkową ochronę ze względu na gwarancje dotyczące wykupu obligacji.

Wady obligacji zmiennoprocentowych

Podobnie jak w przypadku każdego instrumentu finansowego, obligacje zmiennoprocentowe mają swoje wady. Jedną z nich jest to, że inwestorzy nie są w stanie przewidzieć przyszłych zmian stóp procentowych, co może prowadzić do zmienności w poziomie odsetek i wartości rynkowej obligacji.

Inną wadą obligacji zmiennoprocentowych jest fakt, że nie oferują one tak wysokich odsetek jak obligacje stałoprocentowe o podobnej długości trwania. Wynika to z faktu, że inwestorzy płacą za dodatkową ochronę przed zmianami stóp procentowych.

Gdzie kupić obligacje zmiennoprocentowe

Obligacje zmiennoprocentowe są dostępne do kupienia na rynkach finansowych, w tym także na giełdzie. Mogą być też dostępne w ofercie sprzedaży u brokerów i doradców finansowych. Inwestorzy mogą również kupować obligacje zmiennoprocentowe bezpośrednio od emitentów.

Dla kogo są wskazane obligacje zmiennoprocentowe

Obligacje zmiennoprocentowe są odpowiednie dla inwestorów, którzy szukają stabilnych zwrotów z inwestycji, ale jednocześnie chcą zabezpieczyć swoją portfel przed zmiennością stóp procentowych. Są one szczególnie polecane dla inwestorów, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z gwałtownymi zmianami stóp procentowych, ale nie są zainteresowani inwestycją w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, takie jak akcje.

Ciekawostka na koniec

Istnieją różne rodzaje obligacji zmiennoprocentowych. Na przykład, obligacje zmiennoprocentowe z indeksem inflacji są emitowane w celu ochrony przed inflacją. W przypadku takich obligacji, wysokość odsetek jest ustalana na podstawie wskaźnika inflacji. Jeśli inflacja rośnie, to odsetki rosną, a jeśli spada, odsetki obniżają się.

Oto kilka popularnych stron internetowych, na których można inwestować w obligacje zmiennoprocentowe:

  1. Dom Inwestycyjny XTB – platforma inwestycyjna oferująca inwestycje w obligacje korporacyjne i państwowe, w tym obligacje zmiennoprocentowe. XTB oferuje inwestorom dostęp do rynku obligacji zmiennoprocentowych w różnych krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Link: https://www.xtb.com/pl/inwestycje/obligacje
  2. Inwestor online – to platforma inwestycyjna oferująca inwestycje w obligacje korporacyjne i państwowe, w tym obligacje zmiennoprocentowe. Inwestor online oferuje inwestorom dostęp do rynku obligacji zmiennoprocentowych w Polsce i za granicą. Link: https://www.inwestoronline.pl/
  3. TMS Brokers – platforma inwestycyjna oferująca inwestycje w obligacje korporacyjne i państwowe, w tym obligacje zmiennoprocentowe. TMS Brokers oferuje inwestorom dostęp do rynku obligacji zmiennoprocentowych w różnych krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Link: https://www.tms.pl/inwestycje/obligacje/
  4. Noble Securities – platforma inwestycyjna oferująca inwestycje w obligacje korporacyjne i państwowe, w tym obligacje zmiennoprocentowe. Noble Securities oferuje inwestorom dostęp do rynku obligacji zmiennoprocentowych w Polsce i za granicą. Link: https://www.noblesecurities.pl/oferta/obligacje-korporacyjne/
  5. Bankier.pl – portal finansowy oferujący informacje na temat inwestycji w obligacje zmiennoprocentowe oraz porównania ofert różnych emitentów. Bankier.pl oferuje również rankingi obligacji zmiennoprocentowych oraz analizy rynku obligacji. Link: https://www.bankier.pl/obligacje

Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o inwestycji w obligacje zmiennoprocentowe, warto dokładnie przeanalizować ryzyka związane z daną emisją, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i ryzyko płynności. Warto także zwrócić uwagę na rating emisji, który informuje o wiarygodności emitenta i ryzyku związanym z niewypłacalnością.

Podsumowanie

Obligacje zmiennoprocentowe to instrumenty finansowe, w których wysokość odsetek ulega zmianie wraz ze zmianami stóp procentowych. Są one odpowiednie dla inwestorów, którzy szukają stabilnych zwrotów z inwestycji, ale chcą jednocześnie zabezpieczyć swoją portfel przed zmiennością stóp procentowych. Chociaż obligacje zmiennoprocentowe są uważane za bezpieczne instrumenty finansowe, to jednak inwestorzy powinni być świadomi, że ich wartość rynkowa może ulegać zmianie wraz ze zmianami stóp procentowych.

Komentarze

Krzysztof Dzierża

Share via
Copy link
%d bloggers like this: