kasa-24.pl

ZARABIANIE ONLINE – Zwiększ z swoje zasięgi TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch,YouTube. Najniższe ceny w Polsce

Jak dostosować wygląd strony logowania WordPress do swojej marki?

Dostosowanie wyglądu strony logowania WordPress do swojej marki jest ważne, aby stworzyć spójne doświadczenie dla użytkowników. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Zmień logo: Najprostszym sposobem na personalizację strony logowania WordPress jest dodanie logo swojej marki. Możesz to zrobić poprzez dodanie własnego pliku graficznego (np. PNG lub JPG) do folderu swojej motywu lub używając wtyczki do personalizacji logowania. Upewnij się, że logo jest odpowiedniej wielkości i proporcji, aby wyglądało dobrze na stronie logowania.
 2. Zmień kolory: Możesz dostosować kolory tła, nagłówka i przycisków na stronie logowania WordPress. Jeśli masz dostęp do pliku stylów (style.css) swojego motywu, możesz dodać niestandardowe style CSS, aby zmienić kolory elementów. Alternatywnie, możesz użyć wtyczek, które umożliwią personalizację kolorów interfejsu logowania.
 3. Dodaj niestandardowe tło: Jeśli chcesz nadać stroni logowania unikalny wygląd, możesz dodać niestandardowe tło. Może to być grafika, tekstura, czy nawet gradient. Dodanie niestandardowego tła może być zrealizowane poprzez dodanie własnych stylów CSS do pliku stylów motywu lub za pomocą dedykowanych wtyczek do personalizacji tła logowania.
 4. Usuń domyślne informacje: Strona logowania WordPress domyślnie wyświetla nazwę WordPress oraz link do strony WordPress.org. Aby w pełni dostosować stronę logowania do swojej marki, warto usunąć te domyślne informacje. Można to zrobić za pomocą kodu dodanego do pliku functions.php motywu lub za pomocą wtyczek, które oferują taką funkcjonalność.
 5. Dodaj niestandardowe style CSS: Jeśli masz wiedzę na temat CSS, możesz dodać własne style CSS, aby dokładnie kontrolować wygląd strony logowania. Możesz dostosować czcionki, marginesy, interlinię i inne właściwości, aby dopasować wygląd do swojej marki.
 6. Użyj wtyczek do personalizacji logowania: Istnieje wiele wtyczek dostępnych w oficjalnym katalogu wtyczek WordPress, które umożliwiają personalizację strony logowania. Te wtyczki często oferują intuicyjne interfejsy użytkownika, gdzie możesz dostosować logo, kolory, tło i inne elementy strony logowania.

Pamiętaj, że przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w plikach motywu WordPress, zaleca się wykonanie kopii zapasowej. W ten sposób będziesz mógł przywrócić poprzednie ustawienia w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu.

Kroki krok po kroku, jak dostosować wygląd strony logowania WordPress do swojej marki:

Oczywiście! Oto kroki krok po kroku, jak dostosować wygląd strony logowania WordPress do swojej marki:

1. Zmień logo:
– Skopiuj swój plik logo (np. logo.png) do folderu swojego motywu lub użyj wtyczki, która umożliwia dodanie niestandardowego logo.
– Jeśli używasz własnego motywu, otwórz plik style.css i dodaj poniższy kod na końcu pliku:

.login h1 a {
background-image: url(sciezka/do/twojego/logo.png);
width: [szerokosc];
height: [wysokosc];
background-size: contain;
}

Uwaga: Zastąp “sciezka/do/twojego/logo.png” ścieżką do Twojego pliku logo oraz [szerokosc] i [wysokosc] odpowiednimi wartościami wymiarów Twojego logo.
– Jeśli używasz wtyczki, skorzystaj z opcji konfiguracyjnych wtyczki, aby dodać swoje logo.

2. Zmień kolory:
– Jeśli masz dostęp do pliku style.css swojego motywu:
– Otwórz plik style.css i dodaj niestandardowe style CSS, aby zmienić kolory elementów strony logowania, np.:

body.login {
background-color: #f1f1f1;
}
.login #login h1 a {
color: #333;
}
.login #login button.button-primary {
background-color: #ff0000;
border-color: #ff0000;
}
 • Zastąp wartościami kolorów (#f1f1f1, #333, #ff0000) według swoich preferencji.
 • Jeśli nie masz dostępu do pliku style.css lub wolisz użyć wtyczki:
 • Zainstaluj i aktywuj wtyczkę do personalizacji logowania, taką jak “Custom Login Page Customizer”.
 • Skonfiguruj wtyczkę, aby zmienić kolory tła, nagłówka i przycisków strony logowania zgodnie z Twoją marką.

3. Dodaj niestandardowe tło:
– Jeśli masz dostęp do pliku style.css swojego motywu:
– Skopiuj swój plik z grafiką tła (np. background.jpg) do folderu swojego motywu.
– Otwórz plik style.css i dodaj niestandardowe style CSS, aby ustawić niestandardowe tło, np.:

body.login {
background-image: url(sciezka/do/twojego/background.jpg);
background-size: cover;
}
 • Zastąp “sciezka/do/twojego/background.jpg” ścieżką do Twojego pliku grafiki tła.
 • Jeśli nie masz dostępu do pliku style.css lub wolisz użyć wtyczki:
 • Zainstaluj i aktywuj wtyczkę do personalizacji tła

logowania, taką jak “Custom Login Page Customizer”.
– Skonfiguruj wtyczkę, aby dodać niestandardowe tło strony logowania zgodne z Twoją marką.

4. Usuń domyślne informacje:
– Jeśli masz dostęp do pliku functions.php swojego motywu:
– Otwórz plik functions.php i dodaj poniższy kod na końcu pliku:

function custom_login_logo_url() {
return home_url();
}
add_filter('login_headerurl', 'custom_login_logo_url');

function custom_login_logo_url_title() {
return 'Twoja Nazwa Marki';
}
add_filter('login_headertitle', 'custom_login_logo_url_title');
 • Zastąp ‘Twoja Nazwa Marki’ nazwą Twojej marki.
 • Jeśli nie masz dostępu do pliku functions.php lub wolisz użyć wtyczki:
 • Zainstaluj i aktywuj wtyczkę do personalizacji logowania, która oferuje opcję usunięcia domyślnych informacji, taką jak “Custom Login Page Customizer”.
 • Skonfiguruj wtyczkę, aby usunąć nazwę WordPress i link do WordPress.org.

5. Dodaj niestandardowe style CSS:
– Jeśli masz wiedzę na temat CSS, możesz dodać własne style CSS, aby dokładnie kontrolować wygląd strony logowania.
– Możesz to zrobić, dodając własne style CSS w pliku style.css swojego motywu lub używając wtyczek, które umożliwiają dodawanie niestandardowego CSS do strony logowania.

Pamiętaj, że przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w plikach motywu WordPress, zaleca się wykonanie kopii zapasowej.

 

Jak zintegrować sklep WooCommerce z systemem CRM? – kasa-24.pl

Komentarze

Krzysztof Dzierża

Share via
Copy link
%d bloggers like this: